Jak jsme hledali
obchodníky pro
Heineken Česká republika


Případová studie

Nábor obchodníků přes internet

Jak jsme lovili obchodníky

Tu pohádku o tom, že nejsou obchodníci už všichni známe. V realitě jsou
a je jich dost. Ti dobří však svou práci zaručeně mají a na portálech práce
je nehledejte.

Jak je tedy rychle a efektivně oslovit a prodat jim svou nabídku práce?

Cíl:

Navýšit počet kvalitních reakcí a ukázat obchodníkům,
jak ta práce reálně vypadá - snížit tím pozdější fluktuaci. Ukázat přitom značku takovou, jaká je.

Cílová skupina a identifikace nabídky práce: Lidé se zájmem o gastronomii a obchod.

Lidé, kteří se nebojí pracovat pro trojku na trhu,
ale mohou to ovlivnit, posunout se, pomoci firmě
dojít k jedničce.

Cílit budeme na / On trade - Restaurace, hotely, kavárny / Off trade - Prodejny, retail

Než jsme začali tvořit kampaň, vytvořili jsme si důkladnou analýzu trhu,
díky které jsme následně vystavili celou obsahovou strategii.

Podle čeho se rozhoduje
obchodník, když chce
změnit práci?

Co ho zajímá?


Kde se obchodníci dnes denně
pohybují a jak je oslovit?

Vytvořili jsme obsahovou strategii:

„PR článek na oborovém
a komunitním portále
BusinessAnimals.cz jako
základ pro podrobný vhled
do firemní kultury Heineken
Česká republika.“


Den obchodníka / přiblížení reálné práce

„Vytvořili jsme scénář a celý
den strávili v patách reálnému
obchodníkovi. Monitorovali jsme
jeho práci, abychom ji
potenciálním uchazečům
co nejvíce přiblížili formou
autentického videa.“


Videoinzerát / apel na konkrétního člověka

„Nudné a nic neříkající textové
inzeráty jsme nahradili “apelem”,
který v obchodnících vzbudí více
emocí, díky kterým se rychleji
rozhodují.“

Mikrostránka

Tyto formáty jsme zasadili do speciální mikrostránky na unikání doméně s názvem www.salesforceheineken.cz

FB Messenger Chatbot

Tato stránká v sobě obsahuje unikátního chatbota propojeného s FB Messenger, který posílá automatické zprávy uchazečům o práci a formou dotazníku je vede až k zanechání telefonního čísla.

Video teasery

Z videoformátu jsme vytvořili 15s teasery s využitím moderní social kreativy včetně titulků a sponzorovali je na sociálních sítích.

Marketingová strategie

Tyto formáty jsme nastavili jako reklamní příspěvky
na Facebooku a Instagramu.

Cílení probíhalo na komunitu obchodníků v BusinessAnimals.cz, lookalike publikum a publikum dle identifikovaných zájmů.

„Žádní herci ale reální obchodníci.“

Čeho jsme dosáhli?

(výsledky 14 denní kampaně)


Přidejte si i Vy k firmám, které náborují zaměstnance moderně.
Vyplňte pár údajů o své firmě a my už se postaráme o zbytek


Copyright © 2018 Business Animals s.r.o.

Potřebujete zajistit růst obchodního týmu? 

angle-double-right
angle-double-left